rekonštrukcia, Hviezdová 1, Trenčín

Popis

rekonštrukcia, Hviezdová 1, Trenčín
  • rekonštrukcia by´valej źidovskej školy na polyfunkčný obejkt
  • 1997