rekonštrukcia, Mierové nám. 3, Trenčín

Popis

rekonštrukcia, Mierové nám. 3, Trenčín
  • rekonštrukcia meštianskeho domu
  • 2006